SHOW TIMES

12/13/2018- Thursday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Dream Big 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Deep Sea 3D
3:00 PM Great Barrier Reef 3D
4:05 PM Under The Sea 3D
5:10 PM Great Barrier Reef 3D
7:00 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
9:35 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/14/2018- Friday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:25 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:00 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
9:35 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/15/2018- Saturday
10:00 AM Polar Express 3DSENSORY FRIENDLY
12:10 PM Great Barrier Reef 3D
1:15 PM Great Barrier Reef 3D
2:20 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:55 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:30 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
10:05 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/16/2018- Sunday
12:00 PM Great Barrier Reef 3D
1:05 PM Great Barrier Reef 3D
2:20 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:55 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:30 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
10:05 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/17/2018- Monday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:25 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:00 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
9:35 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/18/2018- Tuesday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Great Barrier Reef 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:25 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:00 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
9:35 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/19/2018- Wednesday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:25 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:00 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
9:35 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
12/20/2018- Thursday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 3D
4:25 PM Spider-Man: Into the Spider-Verse – 2D
7:10 PM Aquaman – 3D
10:05 PM Aquaman – 2D
12/21/2018- Friday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Aquaman – 3D
4:45 PM Aquaman – 2D
7:40 PM Aquaman – 3D
10:35 PM Aquaman – 2D
12/22/2018- Saturday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:05 AM Aquaman – 3D
2:00 PM Great Barrier Reef 3D
3:05 PM Great Barrier Reef 3D
4:10 PM Aquaman – 2D
7:05 PM Aquaman – 3D
10:00 PM Aquaman – 2D
12/23/2018- Sunday
12:00 PM Aquaman – 3D
3:05 PM Great Barrier Reef 3D
4:10 PM Aquaman – 2D
7:05 PM Aquaman – 3D
10:00 PM Aquaman – 2D
12/24/2018- Monday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Beautiful Planet 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Aquaman – 3D
4:45 PM Aquaman – 2D
7:40 PM Aquaman – 3D
10:35 PM Aquaman – 2D
12/25/2018- Tuesday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Pandas 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Aquaman – 3D
4:45 PM Aquaman – 2D
7:40 PM Aquaman – 3D
10:35 PM Aquaman – 2D
12/26/2018- Wednesday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Backyard Wilderness 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Aquaman – 3D
4:45 PM Aquaman – 2D
7:40 PM Aquaman – 3D
10:35 PM Aquaman – 2D
12/27/2018- Thursday
10:00 AM Great Barrier Reef 3D
11:30 AM Pandas 3D
12:45 PM Great Barrier Reef 3D
1:50 PM Aquaman – 3D
4:45 PM Aquaman – 2D
10:35 PM Aquaman – 2D